Over TikTijd

Ontstaansgeschiedenis TikTijd
Enige jaren geleden begon ik met het verzamelen van exclusieve vintage horloges. Een ‘dure hobby’ waar ik al snel op uitgekeken raakte. Meer dan weer naar een nieuwe aanschaf was ik benieuwd naar antwoord op allerlei vragen. Wat zijn de verschillen tussen al die horlogemerken? Welke criteria zijn er om prijs en kwaliteit te bepalen? En vooral: hoe werkt een mechanisch horloge precies?
Om antwoorden te vinden besloot ik allereerst een niet werkend mechanisch horloge (voor de liefhebbers: een oude Commodoor met een Parrenin X171 uurwerk) te openen. Deze eerste patiënt kwam er niet best vanaf (zo brak ik op enig moment de balansas) maar dat ondergetekende gegrepen was door het vak en serieus horloges wilde gaan repareren was meteen duidelijk. Er volgde een periode van veel zelfstudie en eindeloos oefenen op allerlei uurwerken. De (online) ‘horlogewereld’ werd in kaart gebracht en duidelijk werd waar het beste horlogeonderdelen en horlogemakersgereedschap konden worden gekocht. Tegelijkertijd kwam ik steeds meer mensen tegen die mij vroegen of ik ze kon helpen met de reparatie van een horloge danwel de aanschaf ervan. De oprichting van TikTijd was een logische stap om mijn werk als horlogemaker te professionaliseren en mijn diensten aan te kunnen bieden. 

Horlogemaker en landschapsarchitect
Naast Tiktijd ben ik ook praktiserend landschapsarchitect, oprichter en partner van 5F10, bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur.
Beide beroepen hebben meer overeenkomsten dan men op het eerste gezicht zou denken. Het grote verschil in schaal is daarin misleidend. In beide gevallen gaat het er in functionele zin om een complexe machine -een wereld van intensieve interactie tussen allerlei ‘actoren’- zo goed mogelijk te organiseren. Anders gezegd: een kruispunt van wegen moet werken als een goed lopend horloge. Daarnaast speelt in beide beroepen het esthetisch ontwerp een prominente rol. Over smaak valt weldegelijk te twisten. Aanleg hiervoor is mooi meegenomen maar in hoge mate is het een aan te leren ambacht. Een ambacht dat universeel is; bij het ontwerpen van een straat of horloge spelen dezelfde soort vormgevingsvraagstukken en -afwegingen over maat, schaal, verhoudingen, evenwicht etcetera.
In praktijk lopen beide werkzaamheden vrij moeiteloos in elkaar over. Ze vormen een groot contrast en tegelijkertijd vullen ze elkaar aan. Het is een voorrecht om dagelijks zowel in de ‘macro’ wereld van de landschapsarchitect als de ‘micro’ wereld van de horlogemaker te kunnen werken.